• Witaj
 • Witaj

  Nazywam się Aneta Durakiewicz.
  Jestem radcą prawnym z Lublina, rozpoczęłam jednoosobową działalność w roku 2016.

Roszczenia

Roszczenia

Przekształcenie i likwidacja spółek

Przekształcenie i likwidacja spółek

Prawa rodzinne i opiekuńcze

Prawa rodzinne i opiekuńcze

Prawa spadkowe

Prawa spadkowe

Prawa cywilne

Prawa cywilne

Prawa gospodarcze i handlowe

Prawa gospodarcze i handlowe

 • Roszczenia
 • Przekształcenie i likwidacja spółek
 • Prawa rodzinne i opiekuńcze
 • Prawa spadkowe
 • Prawa cywilne
 • Prawa gospodarcze i handlowe
 • Roszczenia
 • Przekształcenie i likwidacja spółek
 • Prawa rodzinne i opiekuńcze
 • Prawa spadkowe
 • Prawa cywilne
 • Prawa gospodarcze i handlowe
  • basic services

   Pomoc prawna

   Oferuję pomoc prawną w zakresie:

   • • Udzielania pisemnych porad i ustnych konsultacji w zakresie prawa
   • • sporządzania opinii prawnych i ekspertyz dotyczących zagadnień prawnych
   • • opracowywania projektów wszelkich aktów prawnych, w tym: umów, porozumień, ugód, listów intencyjnych, uchwał, regulaminów i zarządzeń
   • • zastępowania klienta lub udziału łącznie z nim w negocjacjach
   • • reprezentowania klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w postępowaniach przed sądami (w tym w postępowaniu grupowym), urzędami i innymi organami oraz wnoszenia wszelkich związanych z tym pozwów, podań, wniosków, środków odwoławczych i innych pism
  • premium services

   Pełnomocnik

   Występuję w imieniu klienta jako pełnomocnik:

   • • przed sądami wszystkich instancji, w postępowaniu cywilnym, pracy i karnym; przed Sądem Najwyższym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym oraz przed sądami polubownymi (arbitrażowymi)
   • • w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej, zarówno w pierwszej instancji, jak i w instancji odwoławczej (w urzędach: miast, gmin, powiatów, marszałkowskich i wojewódzkich; w ministerstwach i urzędach centralnych; przed samorządowymi kolegiami odwoławczymi, przed urzędami i izbami skarbowymi)
  • special offers

   Sprawy cywilne

   Oferuję pomoc w sprawach cywilnych:

   • • roszczenia o zapłatę
   • • prawna windykacja należności
   • • sprawy dotyczące własności ( w tym stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności)
   • • sprawy z zakresu prawa mieszkaniowego i lokalowego
   • • roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji
   • • roszczenia wynikające z umów
   • • inne sprawy cywilne
 

Aneta Durakiewicz

Radca prawny, Lublin

Rozpoczęcie działalności - Rok 2016

Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Durakiewicz uzyskała wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w dniu 2016/07/11.

Zainteresowany współpracą?

Kontakt

Kontakt

+48 123 456 789

aneta.durakiewicz@gmail.com

Lokalizacja

ul. Fryderyka Chopina 14

20-023, Lublin